Địachỉ: FLC VĩnhThịnh, VĩnhTường, VĩnhPhúc

Showroom 2: Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương

Showroom 3: Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Showroom 4: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội